Pers 2019

Bonjo - april 2019 - “Gevangenisstraf al lang niet meer passend antwoord op alle vormen van criminaliteit”

Bonjo - april 2019 - “Zinvoller, efficiënter en veiliger. De zegeningen van kleinschaligheid”

mei 2019 - perscommuniqué van vzw De Huizen naar aanleiding van de penitentiaire staking en de keuze om vrijheidsberoving te koppelen aan winstgevende activiteiten

Tertio - 17/04/2019 - interview met Hans Claus ‘Detentiehuizen zijn niet strijdig met veiligheidslogica’

RADIO1 - 11/04/2019 - ‘Internationaal congres: “Schaf de gevangenis zoals we ze vandaag kennen af!”’

VRT.be - 06/04/2019 - Eerste transitiehuis komt in Mechelen

Van Gils en Gasten - 06/03/2019 - Pleidooi voor detentiehuizen

​Het Belang van Limburg - 02/03/2019 - dubbelinterview met Anniek Gavriilakis en Koen Geens

Jaarkrant 2018 Moderator - “Detentiehuizen. Jinmei Deriemaker. Lezing Huizen On Tour”


Boek ‘Achter tralies. Hoe lang houdt de gevangenis nog stand?’ van Hans Claus

Hans Claus beschrijft de weg van De Huizen van het begin tot nu en neemt hierbij detentie grondig onder de loep.

Waar komt het fenomeen vandaan? Wie leeft en werkt er zoal in een gevangenis? Slagen we erin om gedetineerden in de maatschappij te re-integreren? Wanneer de auteur het rapport opmaakt, concludeert hij dat het Belgische gevangeniswezen tekortschiet. Gelukkig ziet hij ook oplossingen. Claus kiest resoluut voor resocialisatie in plaats van isolatie en rolt daarom een alternatieve vorm van detentie uit: De Huizen. In dit werk worden de eerste stappen gezet naar een menswaardige manier van straffen, wat niet enkel de overtreder ten goede komt, maar ten slotte ook onze hele gemeenschap.

Bestel hier jouw exemplaar!


Boek ‘Huizen. Naar een duurzame penitentiaire aanpak’

Bestel jouw exemplaar!

Bestellen kan door een mailtje met je gegevens te sturen naar info@dehuizen.be en €30 (€25 voor het boek + €5 verzendingskosten) over te schrijven op rekeningnummer BE09 5230 8056 6457 (Triodos Bank).

“Dit boek is een referentiewerk voor wie zich buigt over detentie in de toekomst.”

“Het ademt de wil uit om te veranderen en ook het geloof dat verandering kan.”

Een gedetineerde : “Nu zit iedereen bij anderen opeengepakt zonder begeleiding, zonder leerstof om in de maatschappij te aarden. Je komt buiten vol frustraties omdat je niets hebt geleerd buiten dat je een stuk van je leven of heel je leven hebt binnen gezeten zonder nog maar te leren hoe je niet hervalt.”

“Idealisten dromen van een samenleving die geen energie meer nodig heeft en abolitionisten van een samenleving zonder detentie. Maar in eerste instantie moeten we minder gevaarlijke energie opwekken en onze detentie verfijnen. Anders blijft het penitentiaire vraagstuk onopgelost en mogen we nu al uitkijken naar een volgende, dure capaciteitsuitbreiding, met alle gevaren die dit inhoudt voor een toenemende criminaliteit.”


Aanbevelingennota

Naar aanleiding van de beslissing van de Belgische regering om te starten met pilootprojecten met transitiehuizen als eerste vormen van detentiehuizen in België, schreven we een aanbevelingennota i.v.m. de opstart van dergelijke transitiehuizen. De aanbevelingen zijn gericht op overheden, waaronder zowel de federale en gewestelijke overheden als lokale besturen, en organisaties die geïnteresseerd zijn om een transitiehuis te runnen.

De aanbevelingennota bevat teksten over het oplossingsplan, kleinschaligheid, het personeelsplan, het locatieplan, het buurtplan, het stappenplan en een aantal inspirerende voorbeelden in bijlage.


Pers 2018

Primo - 30/11/2018 - “Bestraffen moet meer zijn dan pure vergelding”

Radio 1. Interne keuken - 17/11/2018 - interview met Hans Claus over zijn boek “Achter tralies”

Visie Regio Vlaamse Ardennen - 16/11/2018 - “Gevangenissen zijn echte barometers”

Dag allemaal - 30/10/2018 - “Onze gevangenissen zijn de hogeschool van de misdaad”

Het Laatste Nieuws - 12/10/2018 - “Schaf de gevangenis af. Vervang ze door kleinere detentiehuizen waar je met gedetineerden kan werken aan hun herstel.”

KifKif - 2/10/2018 - “Brotherhood Enterprise: “Via onze roodtruck begeleiden we ex-gedetineerden naar een job”

De Standaard - 20/08/2018 - “Geens heeft symbolische trofee binnen handbereik”

Het Laatste Nieuws - 8/08/2019 - “Leer gedetineerden weer op eigen benen staan”

De Morgen - 5/08/2018 - “Transitiehuizen zijn het begin van een Belgisch gevangeniswezen dat nodig hervormd moet worden”

Radio 1, De wereld vandaag - 1/08/2018 - interview met Hans Claus over de kandidaatsoproep voor de uitbating van transitiehuizen

De Standaard - 31/07/2018 - “Gezocht: Uitbaters voor gevangenissen”

Het Nieuwsblad - 31/07/2019 - “Gezocht: Uitbaters voor minigevangenissen”

Visie (p.10) - 29/06/2018 - Luc Neyrinck, ACV: “Kleinschalige gevangenissen zijn beter voor re-integratie.”

Joe FM - 14/06/2018 - Hans Claus: “Het is nodig om aan het vertrouwen tussen samenleving en gedetineerden te werken, en dat betekent de levensomstandigheden normaliseren en ze dichterbij brengen.”

Knack - 12/06/2018 - “Moeten we alle gevangenissen sluiten en vervangen door kleine detentiecentra?”

De Morgen - 5/06/2018 - Anne Marie De Clerck - “een kleinschalige en gedifferentieerde aanpak van de detentiepopulatie om hen beter voor te bereiden op de terugkeer naar de maatschappij”

De Morgen - 1/06/2018 - Lieven Nollet, Hans Claus, Ronny De Meyer, Marjan Gryson en Helene De Vos - “Teveel mensen gaan verloren in de gevangenis”

vrtNWS - 31/05/2018 - Marc, ex-gedetineerde - “Geachte minister Geens, wilt u ook naar mij, ex-gevangene, luisteren?”

vrtNWS - 26/04/2018 - Hilde Guffens: “Mensen verwachten van de gevangenis een wonderbaarlijke verandering of genezing maar begrijpen precies niet dat dit geld en inspanningen kost. Sommige mensen denken blijkbaar dat de problemen worden opgelost door iemand gewoon maar op te sluiten. Dat ze wel tot inkeer zullen komen. Dat is echter een 19e-eeuwse gedachte, de gedachte van waaruit onze gevangenissen destijds zijn gebouwd: elke gedetineerde wordt opgesloten in zijn eigen cel en heeft zo weinig mogelijk contact met anderen. We staan anno 2018 vanuit menswetenschappelijke inzichten ondertussen toch al zo veel verder?”

Radio 1, De Ochtend - 9/02/2018 - “Sociaal conflict is uitloper van dieperliggende crisis”

VRTNews - 2/02/2018 - “Wat is er aan de hand in onze gevangenissen?”


Pers 2017

Dérivations - 12/2017 - Pour le débat urbain - Numéro 5

MO Magazine - 21/11/2017 - “Vrijheidsberoving anno 2017: van mega-gevangenis tot klein detentiehuis”

De Ochtend, Radio 1 - 31/10/2017 - “De manier waarop gevangenen hun eten klaarmaken, heeft effect op hun gedrag”

VRTNews - 31/10/2017 - “Gevangenen die hun eten zelf bereiden? In voormalige gevangenis van Tilburg kon het”

VRTNews - 19/10/2017 - “Waarom we wél moeten inzitten met onze gevangenen”

De Standaard – 7/10/2017 – “Geens: ‘Gedetineerde is meer dan een misdadiger’”

Het Nieuwsblad – 7/10/2017 – “Matthias Schoenaerts en Michael R. Roskam klagen gevangenissysteem aan in open brief”

Het Nieuwsblad - 7/10/2017 - “Regisseur Michaël Roskam start beweging voor humanere straffen: België heeft geen gevangenissen nodig om veiliger te worden”

VTM Nieuws - 6/10/2017 - Minister Geens & Michaël Roskam: “Wat is de beste manier om mensen van wie we weten dat ze weer gaan vrijkomen voor te bereiden op een leven in vrijheid? Die vraag is cruciaal.”

De Morgen - 5/10/2017 - “Het pleidooi van Roskam zou het begin kunnen zijn voor een humaan bestaan in onze

Het Belang van Limburg - 3/10/2017 - “Mensen worden echt niet beter van een lange gevangenisstraf”

Het Belang van Limburg - 3/10/2017 - “Krijgen inwoners van Genk binnenkort gevangenen als buur?”

Eén, De Afspraak - 3/10/2017 - “Michaël Roskam: Willen we nog steeds een gevangenissysteem dat 200 jaar geleden is bedacht?”

Zwijgen is geen optie - 14/09/2017 - interview Marjan Gryson

Lokaal - september 2017 - “Van gevangenis naar detentiehuis”

NRC Handelsblad Nederland - 3/08/2017 - “Belgische cellen: ongedierte, lekkende wc’s en slapen op een matje”

OpRecht Mechelen - 16/06/2017 - interview met Hans Claus

TV Mechelen - 16/06/2017 - “Woonst werk en wijf”

Mechelen Blogt - 30/05/2017 - “Hof van Savooien zet je achter tralies”

L’Echo France - 29/04/2017 - “Chaque insertion représente un bénéfice net pour la collectivité”

Canvas - 26/04/2017 - Wanderlust in Mechelen, Debat over mensenrechten

Fatik - 16/04/2017 - “Detentiehuizen. Op maat van mens en strafdoel.”

De Bonjo Nederland - 5/04/2017 - “Bonjo denkt mee over kleine gevangenissen

Charlie Magazine - 30/03/2017 - “Hoe het bijbouwen van gevangenissen voor meer criminaliteit zorgt”

Knack - 1/02/2017 - “Detentiehuis moet drempel tussen gedetineerde en samenleving verlagen”

Zwijgen is geen optie - 26/01/2017 - “Interview Hans Claus”

Knack - 18/01/2017 - “Transitiehuizen voor gedetineerden zorgen voor wat licht aan het einde van de tunnel”

Het Belang van Limburg - 14/01/2017 - “30% minder recidivisten na verblijf in transitiehuis”

VRT - Het Journaal - 9/01/2017 - “Transitiehuizen moeten gevangenen makkelijker doen reïntegreren

RTBF - 9/01/2017 - “Geens favorable à l’ouverture de maisons de transition”

VRT - Het Journaal 9/01/2017 - “Transitiehuizen moeten gevangenen beter begeleiden voor definitieve vrijlating”

Koen Geens - 9/01/2017 - “Burgemeesters Genk en Ieper steunen detentiebeleid Minister Geens met focus op re-integratie”

Radio 1 - De Ochtend - 9/01/2017 - “Betere begeleiding zorgt voor betere re-integratie van gevangenen”

Belga / Nieuwsblad / Gazet van Antwerpen - 9/01/2017 - “Transitiehuizen voor gevangenen op komst? Liever traag maar goed.”

VTM - Nieuws - 9/01/2017 - “Justitie opent een aantal kleine overgangshuizen, onder andere in kloosters, om gevangenen te helpen de overstap te maken naar het gewone leven en te vermijden dat ze hervallen.” (fragment van minuut 26:44 – 27:35)


Pers 2016

De Standaard - 15/12/2016 - “Schuld en straf”

De Standaard - 13/12/2016 - “Re-integratie tegen recidive”

Canvas - De Afspraak - 12/12/2016 - “Iedereen kan door een stommiteit in de gevangenis geraken”

25/11/2016 - “Een celstraf kan iedereen overkomen”

De Standaard - 7/10/2016 - “Doodlopend straatje geopend?”

Knack - 7/10/2016 - “Jong meerderjarig en delinquent: Onze vrije samenleving bouwt en onderhoudt veel meer muren dan men denkt”

Radio 1, De Ochtend - 1/06/2016 - “Wat zijn in België de grote uitdagingen voor Amnesty International?”

Corelio - 21/05/2016 - “H. De Vos over Belgische gevangenissen”

De Standaard - 21/05/2016 - “De tijd van kerkers en vergeetputten is voorbij”

De Morgen - 17/05/2016 - “In detentiehuizen staat re-integratie wél centraal”

De Morgen - 16/05/2016 - “Dit hoopgevende element in Geens’ masterplan raakt ondergesneeuwd”

Nieuwsblad - 14/05/2016 - “Mannen met plannen”

Nieuwsblad - 14/05/2016 - “Gevangenen zitten straf straks ook in woonhuizen uit”

De Standaard - 13/05/2016 - “De cipier is meer dan een sleuteldrager”

De Morgen - 12/05/2016 - “Elke dag 901 cipiers ziek”

De Beiaard - 11/05/2016 - “Detenties moeten kwalitatiever worden”

Knack - 27/04/2016 - “Met de karwats zal het niet lukken”

Het Laatste Nieuws - 5/04/2016 - “Minigevangenis in binnenstad”

Politiestudies.be - Cathy Berx - 19/02/2016 - “Impressie studiedag kleinschalige detentievormen”

Koen Geens - 19/02/2016 - “Community oriented custody: van gevangenis naar detentiehuis?”

Politiestudies.be - Luc Stas - 19/02/2016 - “De Huizen. Een knap staaltje van innoverend denken”

Politiestudies.be Rudy Vandevoorde - 19/02/2016 - “Detentiehuizen: hoe minder hoe beter!”

Politiestudies.be - Bert Anciaux - 19/02/2016 - “De Huizen. Nu meer dan ooit”

Politiestudies.be - Alain Harford - 19/02/2016 - “Les Maisons… une urgente nécessité!!!”


Pers 2015

La Libre Belgique - 26/11/2015 - “Un sas entra la prison et la société”

VRT - Nieuws - 15/11/2015 – “Verstrikt in het kluwen van de strafuitvoering”

De Standaard - 27/10/2015 - Het penitentiair verdriet van België”

VRT - Nieuws - 18/10/2015 – “Geens legt uit wat hij wil bereiken met kleine gevangenissen”

Koen Geens - 6/07/2015 - “Geens wil mini-gevangenissen”

Koen Geens - 5/07/2015 - “Koen Geens is voor mini-gevangenissen”

De Morgen - 5/07/2015 - “Geens wil mini-gevangenissen met gepersonaliseerde begeleiding”

VTM - Niews - 5/07/2015 - “Koen Geens is voor mini-gevangenissen”

De Standaard - 5/06/2015 - “Recept voor zelfdoding. Recept voor criminele hiërarchie”

Vlaamse Bouwmeester - 28/05/2015 - SmallTalk 27 - vzw De Huizen in Atelier Bouwmeester - Discussie

Knack - 27/05/2015 - “De toekomst van de gevangenis ligt buiten de gevangenis”

Sociaal.net - 5/05/2015 - “Moeizame geboorte van het detentiehuis. Penitentiaire trein der traagheid”

Knack - 25/03/2015 - “We hebben niet te weinig cellen, maar te veel gevangenen”

De Morgen - 16/03/2015 - “Detentie mag in de toekomst niet langer voedingsbodem zijn voor om het even welke vorm van radicalisering”

De Tijd - 13/01/2015 - “We moeten af van onze archaïsche grote gevangenissen”


Pers 2014

Kerk & Leven - 3/12/2014 - “Hoge muren creëren slechts illusie van veiligheid”

Maan TV - 27/11/2014 - Een alternatief detentiesysteem: vzw De Huizen”

Nieuwsblad - 27/11/2014 - “Vervang gevangenis door detentiehuis”

De Standaard - 26/11/2014 - “De gevangenis is de unief van de criminaliteit”

Knack - 18/11/2014 - “Proefproject met minigevangenissen”

Nieuwsblad - 14/11/2014 - “Plan voor eerste kleine gevangenis ligt klaar”

Liga voor mensenrechten & JES vzw - 11/07/2014 - “Zinvolle detentie. Knelpuntennota”

Justine - Association syndicale des magistrats - 06/2014 - “Dossier prison. Huizen – Les Maisons”

GUESTS A+261 - 15/04/2014 - “In een of ander huis. Detentie op een keerpunt?”

Vlaamse Bouwmeester - 15/04/2014 - “Huizen”

Canal C - 18/03/2014 - “Une autre vision de la prison”

VRT - Het Journaal - 5/03/2014 - “Detentiehuizen oplossing overbevolking gevangenissen?”

VRT - De Redactie - 4/03/2014 - “Opsluiten is (bij ons) de boodschap”

De Morgen - 17/02/2014 - “Niemand wordt beter van de detentiefabriek”

Sibylle - 2014 - “Reintegration of ex-detainees in Belgium, during and after their period of detention”


Pers 2013

Newsworksbelgium.be - 3/09/2013 - “De Standaard Solidariteitsprijs naar vzw De Huizen”

Architectura - 10/04/2013 - “BVA bezoekt werf van nieuw forensisch centrum Gent”

De Standaard - 5/03/2013 - “Weg met de detentiefabrieken”

Het Laatste Nieuws - 5/03/2013 - “Twee detentiehuizen per gemeente als vervanging van klassieke gevangenissen”

Liga voor mensenrechten - 31/01/2013 - “Van gevangenis naar detentiehuis”


Pers 2012

RTV - “Denktank lanceert nieuwe ideeën rond ideale detentie”

Cultuurleven - “De ‘barbaren’. Een verhaal over de mensen achter de gevangenismuren”

De Juristenkrant - 27/06/2012 - “Stoute jongens, kleine klassen”


Pers 2009

De Orde van de Dag - 12/2009 - “De huizen, een concept voor de Belgische gevangenis van de eenentwintigste eeuw”