Bestel een lezing op maat

Bent u en/of is uw vereniging geïnteresseerd in penologische tendensen en problematieken? Wilt u meer weten over een nieuw concept voor strafuitvoering in België? Wilt u een actueel thema op de agenda?

We hebben verschillende mogelijke sprekers onder onze leden: Hans Claus (gevangenisdirecteur, mensenrechtenactivist), Lieven Nollet (fotograaf, voorzitter vzw De Huizen), Prof. Dr. Ronald De Meyer (architect), Helene Devos (criminologe), Marjan Gryson (psychologe en sociaal onderneemster), ...

Neem contact met ons op via info@dehuizen.be, en wij bekijken samen met u hoe we uw lezing best vorm kunnen geven!

De prijs voor een lezing bedraagt 150 €.


Voorbije events

Bezoek aan het transitiehuis in Edingen

Enkele leden en vrijwilligers van vzw De Huizen waren op bezoek in het transitiehuis van Edingen. We kregen een interessante rondleiding door het team en de coördinatrice van het nieuwe project. Vzw De Huizen wenst het tweede transitiehuis van België veel succes toe.


Europees congres Rescaled

De Huizen is mede-initiatiefnemer van Rescaled, een internationale beweging die streeft naar kleinschalige detentie. Op 10 en 11 april 2019 organiseert Rescaled een eerste Europees congres. Dit congres richt zich op al wie detentie beleeft ((ex-)gedetineerden en hun familie), erin werkt (penitentiair personeel en praktijkwerkers van organisaties die werken in en rond gevangenissen), erover beslist (beleidsmakers, politici), erover nadenkt (de academische wereld) en erover communiceert (de pers).

Panelgesprek “Minder tralies, meer mens? Gevangenissen van de toekomst”

14-12-2018 - Gent, festival van de gelijkheid

Huizen On Tour:

Huizen on Tour is een gespreksavond door VZW De Huizen rond een toekomst- en oplossingsgerichte strafuitvoering, met muzikale omkadering door Marijn Devalck & co. Meer verslagen en foto’s vind je hier.

Débat “La prison et la ville”

21-04-2018
Liège

Après le dossier “prison et territoire” dans Dérivations, Hans Claus participe à un débat autour le thème “la prison et la ville”, dans le cadre de la Foire sur la ville et l’architecture, pour le festival “Avril en Ville”.

Debat over kleinschalige detentie van de studentenvereniging Criminologische Wetenschappen aan de UGent
28-03-2018
Gent

Helene De Vos nam voor vzw De Huizen deel aan een debat georganiseerd door studentenvereniging Lombrosiana van de Criminologische Wetenschappen aan de UGent.

Frans nationaal colloquium over re-integratie na een gevangenisstraf van “La Fraternité des prisons Le Bon Larron” ter ondersteuning van gedetineerden
24-03-2018
Parijs

Rondom Prison - Vrijheidsberoving anno 2018+
21-03-2018
Waregem

Hans Claus presenteerde in naam van vzw De Huizen de resultaten van enkele jaren multidisciplinair denk-, reken- en tekenwerk, in Cultuurcentrum De Schakel in Waregem. Meer info hier.

Seminarie “Ondernemerschap bij de re-integratie van jonge ex-gedetineerden”
20 & 21-03-2018
Parijs

Dit seminarie, mede georganiseerd door Foundation de France, resulteerde onder andere in een rapport met aanbevelingen van de Wetscommissie van Frankrijk.

Reflectiedag Farapej “Gevangenissen vandaag en morgen: van de werkelijkheid naar een gevangenis utopie”
17-03-2018
Parijs


Voorstelling op algemene vergadering Rode Antraciet
14-03-2018
Leuven

Nationale gevangenisdagen Brussel - debat ‘De toekomst van de gevangenis’
21-11-2017

CAAP Journée réflexion réinsertion
31-04-2017

Huizen On Tour Ieper
20-04-2017
CC Perron

Workshop op het International Correctional Research Symposium
28/03/2017
Het Pand Gent

Sarah Holbrouck krijgt prijs voor haar masterproef
25/01/2017

Debat Utopia Tussen daad en droom
16/01/2016
Leuven

Utopia, of hoe willen we omgaan met misdaad en straf, met de gevangenis en opsluiting? Hoe kijken we naar de relatie die er sowieso is tussen slachtoffers en daders? En hoe kijken we naar de toekomst? Hoe verbeelden we ons dit alles in een utopische wereld? In het panelgesprek ‘Utopia ... ook voor misdaad en straf?’ brengen Marjan Gryson (vzw de Huizen), Kristel Buntinx (vzw Moderator) en journaliste Saskia Van Nieuwenhove intrigerende alternatieven en boeiende toekomstperspectieven. Moderator is Fatma Taspinar

Persconferentie
9-01-2017

Huizen On Tour Gent
14-12-2016
Campo Gent

Het concept van detentiehuizen wordt toegelicht op een amusante avond door een afwisseling van woord met enkele jailsongs door Marijn Devalck samen met de project van een korte documentaire film over detentiehuizen. De sprekers zijn o.a. Hans Claus (secretaris vzw De Huizen), Marjan Gryson (vzw Touché), Prof. Dr. Ronald De Meyer (Prof. architectuur UGent).

Debat ‘Wat is het nut van gevangenissen?’

3-12-2016
Vooruit Gent

Hans Claus (secretaris van vzw De Huizen), Hans Meurisse (Directeur-Generaal van het Belgische Gevangeniswezen), Walter Van Steenbrugge, Christine Mussche en Helene De Vos (onderzoeker Instituut voor Criminologie KUL) debatteren over het nut van gevangenissen. Koen Vidal (De Morgen) was moderator.Workshop op International conference Society for Terrorism Research ‘Counter-Terrorism Research & Practice: Addressing Key Societal Challenges’
7 & 8/11/2016
Den Haag, Nederland

Overlegronde met ACV
10 & 11/2016

Lezing op nationale studiedag protestantse en evangelische aalmoezeniers
22/10/2016
OCPP Marneffe

Panelgesprek expertmeeting TAAK
27/09/2016
Amsterdam, Nederland

International seminar ‘Reducing prison population’
19/04/2016
KULeuven / International society for criminology

Studiedag ‘Community oriented custody’
19-02-2016
Commissiezaal Federaal Parlement
In samenwerking met Centre for policing and security

Lezing HVV Pajottenland
18-12-2015

Gastcollege vakgroep criminologie UGent
25-11-2015

Gastcollege vakgroep criminologie VUB
3-11-2015

Lezing retraite groep Oedelem
28-10-2015

Workshop international conference GoodYouthPrison
16-10-2015
Amsterdam, Nederland

Lezing Beschermcomité gevangenis Leuven-Centraal
28-09-2015

Bezoek en overleg FPC Gent
16-09-2015

Small Talk Vlaamse Bouwmeester over het detentieconcept van De Huizen
28-05-2015

Voorstelling detentiehuizen
26-11-2014
Dossin Kazerne Mechelen

Persconferentie Centrale toezichtsraad gevangeniswezen
13-11-2014

Lezing ‘De toekomst van detentie in België’
19-06-2014
In samenwerking met Vormingplus
Gevangenis Mechelen

We bekijken het leven in de gevangenis, hoe het vroeger was, hoe het nu is en hoe het er in de toekomst zou kunnen uitzien. We laten Marc Rubben aan het woord die het verhaal vertelt over de geschiedenis van de gevangenis in Mechelen. Een getuige brengt het verhaal over zijn ervaring in de gevangenis. Hij beschrijft hoe hij het leven binnen de vier muren ervoer. Ook nodigen we Hans Claus uit, directeur van de gevangenis in Oudenaarde en secretaris van de Huizen vzw. Hij pleit voor kleinschalige detentiehuizen, waarin gedetineerden begeleid worden naar hun re-integratie in de maatschappij. Een avond met verschillende verhalen en visies over een heel actueel thema.

Lezing ‘Van gevangenis naar detentiehuizen’
28-04-2014
In samenwerking met Vormingplus
De Werf, Aalst

Er gaat geen maand voorbij zonder dat de gevangenissen het nieuws halen. Overbevolking, relletjes, ontsnappingen, gijzelingen… Het politieke antwoord is vaak hetzelfde: bijbouwen van nog meer cellen. Maar is dit de juiste en enige remedie? Moeten we niet eerder de manier waarop we detentie organiseren in vraag durven stellen? Hans Claus, gevangenisdirecteur Oudenaarde, mensenrechtenactivist en secretaris van vzw De Huizen, stelt een vernieuwende, duurzame aanpak van gevangenschap voor. Kleinschaligheid is in dit concept essentieel. Op deze manier kan met een meer persoonlijke aanpak van de “bewoners/gedetineerden” de reintegratie in de maatschappij voorbereid worden. Deze visie leidt ongetwijfeld tot een boeiend gesprek.

Studiedag ‘Des (nouvelles) prisons ET APRES?’
15-03-2014
ULB

Vorming en debat ‘Hidden conflict’ / ‘Beelden in de marge’
21 & 23-02-2014
CIAP Hasselt

Kunst werpt maatschappelijke vragen op. Lieven Nollet is als kunstenaar-fotograaf sterk ge-engageerd naar zijn subject en gebruikt een artistieke beeldtaal om dit engagement vorm te geven. Lieven Nollet is eveneens voorzitter van “de Huizen”, een concept voor toekomstige detentie. Utopisch of niet? Welke rol speelt kunst? Wat kan kunst doen in en met de wereld? Lieven Nollet (kunstenaar fotograaf), Marc Van den Bossche (filosoof VUB) en Hans Claus (gevangenisdirecteur en kunstenaar) gaan over deze onderwerpen in debat. Het debat wordt gemodereert door Niels Klerkx (lector cultuurwetenschappen UHasselt)

Lezing ‘Gevangenissen van de 19de en de 21ste eeuw’
12-02-2014
OC Boerenpoort kapel Melsele
In samenwerking met Vormingplus

De gevangenis van Gent bestaat 152 jaar. Een ideaal moment om terug te blikken op het reilen en zeilen van een gevangenis in de negentiende eeuw. Luc Stas is gevangenisdirecteur in Gent en is dus goed geplaatst voor toelichting bij de geschiedenis van de gevangenissen in Belgie. Hans Claus is gevangenisdirecteur in Oudenaarde en mede-auteur van ‘Huizen’ dat pleit voor een andere aanpak….

Lezing Rotary Kluisbergen
30-01-2014

Lezing onderzoek en praktijk gevangenisstudie
20-12-2013
VUB

Lezing Davidsfonds Maarkedal
12-12-2013

Lezing CAW Brugge
28-11-2013

Lezing Perspectief Mechelen
26-11-2013

Lezing Damesclub Ronse
20-11-2013

Lezing Crimi Alumni UGent
05-11-2013

Lezing Cafe Detinee gevangenis Leuven Hulp
24-10-2013

Gastcollege vakgroep criminologie VUB
21-10-2013

Lezing Vrijzinnig Centrum Ronse
30-09-2013

Lezing Vormingplus Oudenaarde
24-09-2013

Lezing Curieus Mechelen
19-09-2013

Studiedag ‘Van gevangenis naar detentiehuis’
6-03-2013
De Factorij Schaarbeek
In samenwerking met ASP Editions, Uitgeverij Politeia en de Liga voor Mensenrechten


Studiedag ‘Detentie in de 21ste eeuw. Naar een gedifferentieerde strafuitvoering’
23-02-2012
VUB