Gevangenisdirecteur wil nieuwe wereld. Een gesprek met Hans Claus


livestream WANTED: Political support for detention houses

Detentiehuizen zijn opgenomen in het huidig regeerakkoord en de beleidsnota Justitie. Is er voldoende politiek draagvlak voor het verwezenlijken van detentiehuizen? Wie is het draagvlak en hoe wordt dit draagvlak gecreëerd?

Bent u benieuwd naar deze vragen en de toekomst van detentiehuizen in België? Dan nodigen wij u van harte uit om op 18 mei naar het debat te luisteren.

Sprekers zijn: Koen Geens, Paul Magnette, Stefaan Van Hecke en Mathilde Steenbergen.

Interesse? Registreer hier!