Gevangenisdirecteur wil nieuwe wereld. Een gesprek met Hans Claus


livestream WANTED: Political support for detention houses

Detentiehuizen zijn opgenomen in het huidig regeerakkoord en de beleidsnota Justitie. Is er voldoende politiek draagvlak voor het verwezenlijken van detentiehuizen? Wie is het draagvlak en hoe wordt dit draagvlak gecreëerd?

Bent u benieuwd naar deze vragen en de toekomst van detentiehuizen in België? Dan nodigen wij u van harte uit om op 18 mei naar het debat te luisteren.

Sprekers zijn: Koen Geens, Paul Magnette, Stefaan Van Hecke en Mathilde Steenbergen.

Interesse? Registreer hier!


DIALOOG - We moeten het eens hebben over herstel

www.dialoogherstel.org

“Eigen schuld, dikke bult. En wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten.”

Onze taal staat bol van dit gedachtegoed. Maar of en hoe de bult en blaren behandeld kunnen worden, daar praten we te weinig over.

Misschien moeten we het eens over herstel hebben?

Het Vlaams project DIALOOG gaat drie jaar lang samen met jou op zoek naar antwoorden op de vraag hoe we kunnen omgaan met conflict en herstel.

Wat wil DIALOOG?

DIALOOG wil burgers drie jaar lang (2021-2023) laten nadenken en praten over conflicten en herstel. Kunnen we de visie ‘oog om oog, tand om tand’ overwinnen en ruimte scheppen voor ‘herstel en verzoening’?

Via verschillende methodieken brengen we de dialoog op gang. We gaan voor een échte dialoog, met kernbegrippen als ‘aandachtig luisteren’, ‘samen onderzoeken’ en ‘niet meteen oordelen’. We kiezen voor reflectie en verdieping. We willen het hebben over slachtoffer- en daderschap, maar ook over de samenleving in het algemeen.

Op die manier hopen we een stukje van deze gesloten werelden te openen, op weg naar een warme solidaire samenleving die kiest voor betekenisvolle gerechtigheid én herstel.
DIALOOG zet in op verschillende trajecten en methodieken, en gaat samen met jou op zoek naar antwoorden op de vraag hoe we kunnen omgaan met conflict en herstel:

Hoe pakt DIALOOG het aan?

Sociaal-culturele activiteiten:
Laagdrempelige, kortdurende kennismakingsactiviteiten voor en door burgers. Als een deur op een kier of een springplank naar meer, voor elk wat wils.

Creatieve methodieken:
Via podcasts en illustraties verzamelen en delen we verhalen van (ex-)gedetineerden, slachtoffers, familie en professionals om zo een stem te geven aan een zelden gehoorde groep.

Burgerpanels:
Via de panels verdiepen burgers zich in het thema van een herstelgerichte samenleving en gaan ze op een onderbouwde en betekenisvolle manier met elkaar en met een panel van deskundigen in dialoog.

Herstelconferentie:
De inzichten uit de burgerpanels, de sociaal-culturele activiteiten en de verhalen komen samen tijdens een grote publieke herstelconferentie die wil bijdragen tot een maatschappelijk draagvlak voor een herstelgerichte samenleving.

En dan, naar buiten!
Al het verzamelde materiaal willen we daarna verder verspreiden: in gesprek met burgers via verenigingen, organisaties, steden en gemeenten. Op alle mogelijke manieren.

Wie zijn DIALOOG?

Het project DIALOOG komt tot stand dankzij een warme samenwerking tussen De Rode Antraciet, de vele regionale Avansa’s en De Huizen vzw.