Plechtige prijsuitreiking

Vzw De Huizen zal voortaan elke twee jaar een prijs uitreiken voor “een persoon of organisatie die bijdraagt tot kleinschalige, gedifferentieerde detentie in en met de buurt”.

De eerste prijs van vzw De Huizen werd in de Senaat uitgereikt aan de minister van Justitie Koen Geens. Hij realiseerde de transitiehuizen in België en zette zo kleinschalige detentie op de kaart. Veel lof en dank!

Tijdens de plechtige prijsuitreiking sprak Bert Ancieux een ontroerende laudatio uit ter ere van Koen Geens. Deze laudatio vind je hier.

Een aangrijpend moment, een sterke verwezenlijking, een goede stap in de juiste richting.


Internationale conferentie RESCALED

De resultaten van de conferentie, in de vorm van Europese aanbevelingen, werden ​voorgestelde aan Belgische en Europese beleidsmakers voor een toekomstig en vernieuwend detentiebeleid. Een verslag van het congres in Fatik vind je hier.


Huizen On Tour

Huizen on Tour is een gespreksavond door VZW De Huizen rond een toekomst- en oplossingsgerichte strafuitvoering, met muzikale omkadering door Marijn Devalck & co.