Architectuur

De architecturale plannen voor de huizen vormen tegelijk de tastbare contouren, de bouwstenen en de richtingaanwijzers van dit concept. De ruimte waarin we ons bewegen bepaalt immers heel sterk hoe we ons gedragen, voelen en denken.

De detentie grijpt plaats in van elkaar onderscheiden, kleine detentiehuizen. Om een idee te geven van de beoogde kleinschaligheid, wordt voorlopig uitgegaan van tien gedetineerden per huis. Zij zijn gegroepeerd per streek. Elke streek biedt alle detentievormen aan. Gedetineerden kunnen in de loop van een detentie verschillende detentiehuizen doorlopen, volgens wat bepaald is in hun individueel oplossingsplan. De achterliggende problematiek van de gedetineerde, maar ook juridische, sociale en penitentiaire (vluchtgevaarlijkheid) criteria zullen bepalend zijn voor dit parcours.

Alle detentiehuizen hebben een toegevoegde waarde voor de buurt (hondenasiel, fietsenwerkplaats, sociaal restaurant, toneelzaal, kunstatelier, groentewinkel, parking, groenaanleg, ...).

Leven in een Detentiehuis

">De Huizen