Detentiehuizen in ‘Straffen. Een penologisch perspectief’

Detentiehuizen krijgt een plaats in ‘Straffen. Een penologisch perspectief’ van Kristel Beyens en Sonja Snacken (2017, Maklu), hét criminologisch referentiewerk voor het komende decennium, meer bepaald in het hoofdstuk dat het ‘Belgische beleid ten aanzien van de gevangenisstraf en haar alternatieven’ behandelt.


De Huizen als model voor innovatie in rehabilitatie op het 2017 ICPA congres in London

We presenteerden De Huizen als een model voor innovatie in rehabilitatie op het ICPA (International Corrections and Prisons Association) congres in London in Oktober 2017, met als titel ‘Building better futures in better buildings’.


Masterplan Minister van Justitie Koen Geens

Op 13 mei 2016 maakt minister van Justitie Koen Geens zijn Masterplan gevangenissen en internering bekend, in een gezamenlijk persbericht met Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en Vice-Eerste Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Een gedifferentieerd detentiebeleid, met transitiehuizen, is één van de vier peilers van dit Masterplan: “Er komen transitiehuizen met in het totaal 100 plaatsen: dit zijn kleinschalige projecten waarbij bepaalde gedetineerden (geselecteerd op basis van een aantal criteria) tegen het einde van hun straf de kans krijgen om het laatste deel van de straf door te brengen in een transitiehuis. Daar worden zij intens bijgestaan en begeleid om erna terug en beter te kunnen functioneren in de maatschappij.”


Bespreking Commissie Justitie Kamer 8 juli 2015

Op 8 juli 2015 vindt een bespreking over detentiehuizen plaats in de kamercommissie Justitie.


Label Vlaamse Bouwmeester

Vzw De Huizen krijgt het label 004 van de Vlaamse Bouwmeester.

Met het BWMSTR Label wil de Vlaams Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk, en zo ongevraagd onderzoek ondersteunen in zijn prille beginfase. De laureaten krijgen een bescheiden budget om hun project verder uit te werken tot een dossier dat het ingang kan doen vinden bij beleidsmakers en administraties.

“Kan schaalverkleining van nieuwe gevangenissen en forensische psychiatrische instellingen leiden tot een lager recidivecijfer en zo een maatschappelijke winst genereren? De vzw De Huizen ambieert een proefproject dat dit aan de hand van ruimtelijk ontwerpmatig onderzoek uittest. Het proefproject kan een beeld geven van hoe en op welke wijze deze visie op detentie zich kan vertalen binnen de structuur van een verstedelijkt landschap en het daaraan gerelateerde overheidsbeleid. Simultaan met dit proefproject wordt een netwerk ontwikkeld dat de huidige, voor detentie disfunctionele opsplitsing ‘wonen - werk - zorg - justitie’ binnen overheid en administratie overstijgt.”


Solidariteitsprijs

In 2013 was vzw De Huizen de laureaat van de Standaard Solidariteitsprijs.

De advertentie pleit voor kleinschalige detentiehuizen. Daar kunnen de jongeren opleven en aan het herstel van hun fouten werken, en leren ze verantwoordelijkheid nemen. De advertentie werd gemaakt door communicatiebureau What’s in a name? van Bruno Seys en Filip Vandewiele en verscheen driemaal gratis in De Standaard.

‘Stoute jongens tellen mee’ verscheen net als 23 andere paginagrote advertenties van non-profit-organisaties in De Standaard, na een preselectie uit meer dan 100 inzendingen. Een jury van toonaangevende creatieve directeuren – Jens Mortier van Mortierbrigade, Odin Saille van Boondoggle en Jan Teulingkx van Saatchi – en vertegenwoordigers van de krant zelf – Gert Ysebaert, uitgever, Emmanuel Naert, marketingmanager, en Karel Verhoeven, hoofdredacteur – bracht de selectie tot een shortlist van drie terug; naast de streepjes die een verhaal worden, sprongen ook de boodschappen van Memisa en Studio Straid, en Natuurpunt en Duval Guillaume Modem in het oog.


Resolutie

Op 10 oktober 2012 diende Sarah Smeyers, voorzitster van de Commissie Justitie, een voorstel van resolutie ‘voor een proefproject van gedifferentieerde strafuitvoering’ in bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze resolutie werd mee ondertekend door Renaat Landuyt, Sophie De Wit en Stefaan Van Hecke.