Oproep uitbating transitiehuizen gelanceerd

De federale overheidsdienst justitie lanceerde een oproep voor de uitbating van transitiehuizen. De eerste stap in de noodzakelijke en totale hervorming van ons detentiesysteem wordt concreet.

Let op! De termijn voor de kandidaatstelling werd intussen verlengd tot 31 oktober 2018 (in plaats van 21 september 2018).


Huizen On Tour - najaar 2018

Huizen on Tour is een gespreksavond door VZW De Huizen rond een toekomst- en oplossingsgerichte strafuitvoering, met muzikale omkadering door Marijn Devalck & co.


Op 18 oktober is Huizen On Tour te gast in Zottegem

Het huis van de Mens Zottegem heet ons die avond welkom.

Waar: CC Zoetegem, Hospitaalstraat 2 te 9620 Zottegem
Startuur: 19h30
Toegang € 5, €4 voor studenten en leden HV, Grijze Geuzen & SoSN
Reserveren via huisvandeMens, Hoogstraat 42, 9620 Zottegem
zottegem@demens.nu, T 09 326 85 70


Op 24 oktober doen we dat nog eens over in Anzegem

We worden er ontvangen door de cultuurraad & Gezins- en welzijnsraad.

Waar: CC De stringe, Ommersheimplein 5, te 8570 Vichte / Anzegem
Startuur: 20h
Inkom: €3, inclusief drankje
Inschrijven via cultuur@anzegem.be ofwel 056 68 82 50


Op 27 november spelen we in Brussel

Deze voorstelling wordt gepland in het kader van de nationale gevangenisdagen.

Wees warm welkom op deze edities van Huizen On Tour!