Het personeel- en begeleidingsplan gaat over de mensen die in onze detentiehuizen werken en is een logisch gevolg van het concept van het oplossingsplan.

We maken een onderscheid tussen:

De portier

in gesloten en half open detentiehuizen, 365 dagen, alle uren van de dag en de nacht.

De huisbegeleider

waakt over de goede orde en de samenlevingsvoorwaarden in alle types huizen, gebonden aan 1 huis, 12-24 uur per dag (afhankelijk van het type huis)

De individueel planbegeleider

volgt de veroordeelde doorheen het detentie- en reclasseringstraject persoonsgebonden, over de verschillende huizen heen.

De uit de samenleving gecontracteerde begeleider

VDAB, onderwijs, psychosociale begeleiding, ...

De directeur van de detentiestreek

verantwoordelijke van de voorgaande functies, bewaker van de contracten met de diensten uit de samenleving en voorzitter van het reclasseringsoverleg.